PUKKDATABASEN

Forekomstområde 222899
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Taranrød vest
(Sist oppdatert 04.jan.2019)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Monzonitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Området et undersøkt i samarbeid med Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v/ Regiongeologen og arealplanavdelingen i Tønsberg kommune.
Området består hovedsakelig av kvartsmonzonitt.
Området dekker et areal på 270.000 m2, og regnet ned til laveste topografiske punkt inneholder det ca. 20 mill m3 stein
Det er ikke funnet egnet lokalitet for prøvetaking til mekanisk analyse.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse