GRUSDATABASEN

Forekomstområde 32975
Alta (5403) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Jordfallet-Sandtak Raipas
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et isranddelta med relativt klar overflate 70 moh. (mg). Relativt grov overflate. Enkelte lommer finkornige masser i toppen midt inne på platået. Tynt lag eolisk materiale er stedvis observert. Avsetninga har sannsynligvis en kjerne med tettere materiale (-morene?). Forekomsten er den viktigste i Alta kommune, men store uttak kan komme i konflikt med grunnvannsforsyningen til Alta sentrum. Forekomsten er klassifisert son regionalt viktig i forsyningen av sand og grus.


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse