PUKKDATABASEN

Forekomstområde 33477
Hammerfest (5406) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Repparfjord
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Pukkverksdrift på kvartsitt i nærheten av dagbruddene til Repparfjord gruver. Usjenert høyfjellsområde og store reserver. Bergarten er betydelig oppsprukket i overflaten. Pukken er tatt fra to forskjellige kvartsitt-typer; en grå eller litt grønnlig kvarts-sandstein eller kvartsitt, samt en lys grå eller hvit kvartsitt, til dels med rosa partier. Den første typen forekommer i svære blokker (ur), en middelskornet bergart som hovedsakelig består av kvarts med litt kloritt. Denne er benyttet til pukkproduksjon. Den andre bergarten (mikrokrystallin kvartsitt) er fraktet til området fra ukjent lokalitet. Massene brukes som tildekningsmasser for oljeledninger på havbunnen. Siste uttak og utskipning var i 2007.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse