GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33499
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Valan
(Sist oppdatert 08.aug.1988)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en dypforvitret fjellrygg ved Valan. Bergarten, en relativt grovkornet, ultramafisk bergart, er forvitret til flere meters dyp. Bergarten er delvis brutt ned til de enkelte mineralkorn, slik at det er dannet en sandig masse. I denne sandige massen opptrer kuleformede mer resistante legemer. Disse opptrer som steiner og blokker i grunnmassen. De ultramafiske partiene ligger i et noe større gabbrofelt. Også gabbroen forvitrer lett.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse