GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33501
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordvågen
(Sist oppdatert 06.aug.1988)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er trolig sammensatt av både ur og forvitrings-materiale. Det omlag 10 m høye snittet i det store massetaket viser at det sterkt flisige og stenglige materialet er av lokal opprinnelse og har en overflate-parallell lagdeling. Storparten av denne ressursen er allerede drevet ut. Det er mulig å utvide massetaket inntil fast fjell, ca. 10 m mot sørøst, men mektigheten vil avta i denne retningen.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse