GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33503
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kobbholet
(Sist oppdatert 06.aug.1988)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Skred, forvitring
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er de store skredviftene i fjellsida ovenfor Kobbholet. Steinmaterialet har skarpkantet kornform og samtidig en relativt ensartet sammensetning. Snitt i massetaket viser at innholdet av materiale i sandfraksjonen er relativt høyt mot dypet. Steinmaterialet er preget av til dels kontaktmetamorfe sedimentære bergarter. I massetaksområdet er det fortsatt betydelige reserver.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse