GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33505
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Porsangvikelva
(Sist oppdatert 09.aug.1988)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en strandgrusavsetning ved Porsangvikelva. Mektigheten er liten og det meste av forekomsten er allerede drevet ut. Materialet består av godt sortert sand, grus og stein.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse