GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33507
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ytre Mannskardvik
(Sist oppdatert 09.aug.1988)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort område ved Ytre Mannskardvika hvor det er dannet strandvoller i forskjellige nivåer. Vollene har vanligvis en mektighet på 1-2 m. Den største vollen ligger på det høyeste området langs veien, men mesteparten av denne vollen er utdrevet. Avsetningene består av godt sortert sand, grus og stein. Steinen er godt rundet.


Faktaarket ble generert 18.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse