GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33509
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Reppvågstranda
(Sist oppdatert 09.aug.1988)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av flere strandvoller som ligger i forskjellige nivåer. Vollene er dannet mellom fremstikkende bergknatter og består for det meste av grovt, godt rundet materiale. Massene synes å bestå av bergarter med relativt god kvalitet. Avsetningene har liten mektighet, sjelden over 2 m.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse