GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33511
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sinkelvika
(Sist oppdatert 06.aug.1988)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Langs stranda i Sinkelvika ligger flere nivåer med strandvoller. Mektigheten på massene er sannsynligvis mellom 2 og 4 m. Massene består ventelig for det meste av godt rundet stein. Avsetningen ble registrert fra båt.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse