GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33515
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Djupvika
(Sist oppdatert 06.aug.1988)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved utløpet av dalen ligger det terrasser på begge sider av elva, bygd opp til ca. 50 m o.h. toppflata har en jevn helling ut mot sjøen. På flata sees flere strandlinjer og voller. Innover dalen blir overflata på avsetningen mer hauget og ujevn. Det er ingen gode snitt i forekomsten, men bare de øverste 5-10 m av avsetningen synes å inneholde godt sortert og utnyttbart materiale. Langs stranda ligger flere store strandvoller som inneholder meget godt rundet steinmateriale.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse