GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33523
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Austerbotn
(Sist oppdatert 08.aug.1988)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På hver side av elva ligger en liten terrasse med breelvmateriale. Massene består av sand og grus med en god del stein. Avsetningen er bygd opp av svake, skifrige bergarter. Mellom de to breelvterrassene ligger en lav elveslette med grovere materialer - mest stein.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse