GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33525
Nordkapp (5435) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørhamna
(Sist oppdatert 07.aug.1988)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved utløpet av elva ligger et lavt delta hvor grunnvannet står like under overflata. Like ovenfor dette ligger noen små terrasser på 4-6 m mektighet som består av godt sortert og lagdelt sand og grus (mest sand). Like ovenfor disse terrassene ligger nok en utflatning. Dette er en strand- terrasse, innimellom delvis voll, som inneholder sortert materiale. Fra denne strandterrassen og videre innover synes hele dalen å være oppfylt av svært sandig, delvis siltig, løst lagret morene. Avsetningen består av svake, skifrige bergarter.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse