GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33809
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Normannseth
(Sist oppdatert 01.jul.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Masseuttak i strandvasket moreneavsetning. Størsteparten av forekomsten er allerede drevet ut. De gjenværenede ressurser er begrenset til et lite område (ca. 80x20 m) inn mot riksvegen.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse