GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33811
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tyfjord
(Sist oppdatert 01.jul.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvvifte i Tyfjord med 1-3 m mektige strandvoller på toppen. Steinmaterialet er relativt skarpkantet og fullstendig preget av den lokale berggrunnen. Det er samtidig dårlig sortert med en høy andel stein, når en ser bort fra strandmaterialet. Innholdet av blokk er ubetydelig. Med såpass dårlig sortert materiale er det derimot vanskelig å vurdere mektigheten av den utnyttbare delen av ressursen. Forekomsten ble ikke befart ved oppdateringen i 2009, fordi det ikke er vei inn til Tyfjorden. Beliggenheten gjør at forekosmten anses som lite viktig i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse