GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33813
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Ivarsfjordbotn
(Sist oppdatert 12.aug.1990)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor terrasse i Ivarsfjordbotn. Snitt i de to massetakene viser at materialet er relativt dårlig sortert, og har en meget variabel kornstørrelsefordeling. Steinmaterialet består for en stor del av kvartsitt og det har en kantet kornform. Pga. de naturgitte forhold må volumanslaget betraktes som noe usikkert. Det morene-lignende materialet i overflaten tyder på at isen på et seint tidspunkt i dannelsen har rykket fram over bedre sortert materiale.

Bilder
1. Forekosmten sett mot nord


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse