GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33815
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Gistuvaggi
(Sist oppdatert 13.aug.1990)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvterrasser ved utløpet av Gistuvaggi. De største ressursene ligger i terrassene på østsiden av elva og nærmest sjøen. Steinmaterialet er preget av den lokale berggrunnen og virker noe korttransportert. Forekomsten er ikke befart ved oppdateringen i 2009. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse