GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33817
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmsvika
(Sist oppdatert 13.aug.1990)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To områder med breelv- og strandavsetninger på begge sider av Holmsvikelva. De største og best sorterte ressursene ligger i den nordlige delen av det østre delområdet. Snitt langs elva viser at massene i den nordlige delen er bedre sortert og har en lavere middelkornstørrelse enn ellers. Forekomsten er ikke befart ved oppdateringen i 2009. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse