GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33819
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Båkkusjåkka
(Sist oppdatert 13.aug.1990)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To områder med breelv- og elveavsetninger på begge sider av Båkkusjåkka der denne munner ut i Langfjorden. De største og beste reservene ligger innen de laveste terrassene i det østlige delområdet. Snitt langs elva viser at materialet er best sortert og har lavest middelkornstørrelse i det nordligste området. Generelt er blokkinnholdet relativt lavt innen forekomsten. Massene her er preget av noe steinig sand og grus uten nevneverdig blokkinnhold. Forekomsten er ikke befart ved oppdateringen i 2009. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse