GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33821
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Langfjordbotn
(Sist oppdatert 13.aug.1990)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I Langfjordbotn er det trolig betydelige grusreserver i en randås som krysser elva like foran elveutløpet i sjøen. Snitt i ryggen på sørsiden av utløpet tyder på at materialet er noe steinholdig sand og grus uten nevneverdig blokkinnhold. Oppover langs med elva på sørsiden av dalen ligger det en langstrakt elveterrasse. Mektigheten er 3-4 m med godt sortert materiale. Forekomsten er ikke befart ved oppdateringen i 2009. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse