GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33823
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nervei
(Sist oppdatert 13.aug.1990)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
To breelvterrasser ved Nervei. Den største og viktigste ligger på sørsiden av elva. Snitt i lite massetak viser mer enn 5 m med godt sortert sand og grus. Under et omlag 2 m grovt topplag ligger det skråsjiktede lag med godt sortert sand og grus. Materialet inneholder noe stein, men er ellers blokkfritt. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon. Det foreligger imidlertid planer om å bygge vei, men materialet antas å ha for dårlig mekanisk kvalitet til å kunne brukes som underlagsmasse i veien.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse