GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33825
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Mehamnelva
(Sist oppdatert 01.jul.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Strandvasket ryggformet breelvavsetning som er delt av Mehamnelva. De gjenværende reserver ligger på vestsiden av elva. Stikkborundersøkelser tyder på at materialet under det noe grovere topplaget er bra sortert steinholdig sand-grus.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse