GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33827
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Hopseidet
(Sist oppdatert 18.aug.1990)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor vifteformet breelvavsetning der Pakkhuselva munner ut ved Hopseidet. Blokkholdig og steinrik grus dannes i det meget store massetaket. Materialet bærer preg av å være korttransportert. Fortsatt betydelige reserver. Selv om massetaket er i ferd med å bli nedlagt, kan det ha betydning som fremtidig uttakssted for fyllmasser og lignende.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse