GRUSDATABASEN

Forekomstområde 33831
Gamvik (5439) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Store Skogfjord
(Sist oppdatert 14.aug.1990)

Råstoffbetydning : Ikke vurdert
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvvifter og breelvterrasser i Store Skogfjord. De største ressursene er knyttet til den grovkornige breelv-viften foran elva i områdets søndre del. Breelvterrassene i områdets nordlige del har noe mindre mektighet, men er sannsynligvis bedre sortert. Det er ikke vei inn til forekomsten, og den anses derfor å være av mindre interesse i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse