PUKKDATABASEN

Forekomstområde 41620
Steinkjer (5006) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Steinkjer
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved Lerkehaug ca. 3 km syd for Steinkjer. Større pukkverk som drives på en kvartsitt med markert benkning i 0,3-1 m skala. Innslag av slepper med glimmerskifer. Bergarten er moderat oppsprukket. 3-trinns knuseverk med produksjon av alle standardsorteringer. Stor slitasje på borstål og slitedeler. Også asfaltverk i drift i tilknytning til uttaket.

Bilder
1. Oversiktsbilde
2. Mot driftsretning
3. Fra massetaket
4. Ved stuffen


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse