PUKKDATABASEN

Forekomstområde 41756
Stjørdal (5035) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Fossberga
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Ryolitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger i en rhyolittsone med flere hundre meters bredde som krysser dalen i Lånke ved Draveng. Bergartens kompetanse i forhold til omgivende svake bergarter gjør at den opptrer som en åsrygg. Det er registrert innslag av skifrige bergarter i sålen (1988). Pukkverket drives i middels til finkornet metarhyolitt. Bergarten er moderat oppsprukket. Bergarten opplyses å gi stor borslitasje, samt høye slitegodskostnader.

Drift i nytt uttaksområde syd for opprinnelig brudd, såle på nivå 238. 10 m bakvegg - inndrift foreløpig i ett nivå. Grovknusing skjer i uttaksområde. Maskinkult transporteres ned til opprinnelig brudd for finknusing/sortering.

Bilder
1. Oversiktsbilde øvre nivå
2. Oversiktsbilde nedre nivå
3. Fugleperspektiv
4. Stuff


Faktaarket ble generert 27.11.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse