GRUSDATABASEN

Forekomstområde 41956
Inderøy (5053) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Slira
(Sist oppdatert 08.okt.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er her liten. Terrassert breelvavstning som er avsatt oppå morene (mest sannsynlig). Breelvmaterialet har en tykkelse på inntil 3 m.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse