GRUSDATABASEN

Forekomstområde 41960
Indre Fosen (5054) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Ørsjødal, Verran
(Sist oppdatert 19.okt.2021)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor israndavsetning, bygget opp i hovedsak som et marint delta. Overflaten er dekket av et lag med morenemateriale i de nordvestre deler. Forekomsten er godt undersøkt tidligere. En svært viktig ressurs hvor nesten hele arealet er dyrket. Tidligere kommunegrensen mellom Verran og Rissa deler avsetningen i to.

Massetaket i nordenden har hatt betydelig utvidelse. Dette er en viktig ressurs til asfaltsand og betongtilslag. Kornstørrelsene varierer i de horisontale lagene med stedvis mye grov grus og stein. Deler av avsetningen har 1 - 2 meter myr på toppen som må avdekkes før uttak.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse