GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42064
Inderøy (5053) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Stornes
(Sist oppdatert 25.aug.2009)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er avgrenset for å angi at det tas ut masser til lokale behov i området. Strandavsetninger opptrer lokalt på hele Inderøya under marin grense, men mektigheten er sjelden større enn 1-2 meter.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse