GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42446
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Lona
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av finkornige elveterasser som ligger ved Lona, øst for Lonelva. Forekomsten er bebygd og dyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse