GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42448
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Norddal
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en randås som ligger på tvers av dalen. Det er ingen gode snitt i avsetningen, men en delvis gjenvokst vegskjæring på minst 20 m høyde viser storterte breelvmasser. Sand og grus med noe stein. Ryggen går opp i ca 80 m o.h. og kan delvis være dekket av silt/leire.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse