GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42452
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjønnamoen
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen er deponert i et søkk i terrenget. Den er muligens dannet ved en breelvdrenering ned gjnnom søkket. Mye av avsetningen er vekkerodert, særlig i syd hvor Sæterbekken har gravd dypt ned i avsetninger.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse