GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42454
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Hognes
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elvevifte som stort sett er oppdyrket. Massene ser ut til å være relativt finkornige. Forekomsten er ikke volumberegnet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse