GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42460
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Besa
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Terasseformet breelvavsetning. Skrålagsstruktur vist ved snitt i massetak. Avskåret av Besa i sydøst. Grenser mot fjell i øst-nordøst. Skråning ned mot veien i vest. Grusavsetningen ligger som et tynt lag på toppen av terrassene, over marine avsetninger (silt/leire).


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse