GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42462
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Helbostad
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen består av to terassehøyder. Snitt viser at massene er grusig sand. Avsetningen er bra bevokst av tett granskog. Den høyestliggende terrassen har samme høyde som Lauvåsavsetningen i sydøst.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse