GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42464
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Lauvåsen
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ligger ved Dursbekkens utløp i Besa. Bekken deler avsetningen i to. Kornfordeling er vanskelig å anslå da det ikke finnes snitt/skjæringer. Bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse