GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42466
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Flakken
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er bare registrert massetak i en elveslette. En stor del av elvesletta ligger her 3-4 m over grunnvannsspeilet og utgjør en betydelig ressurs. Imidlertid utgjør muligens den delen hvor massetaket ligger den groveste delen. Store deler av sletta er oppdyrket.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse