GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42470
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Moen
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Lokal betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Moen er en stor forekomst hvor hovedflata er en terrasse. Ellers er den avgrenset av bekkedaler/raviner. Mektigheten varierer sannsynligvis en del. Det være seg fra de mektigste vestligste delene av avsetningen til områdene inn mot fjell i øst og sør. Det er gjort store uttak i avsetningen.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse