GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42476
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Svartmarka
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning som danner to terrasser, og dekkes helt av skog. Ingen snitt er tilstede, så massene lar seg ikke andelsbestemmes. Avgrensingen var også vanskelig å bestemme pga. de øvrige terrengformene.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse