GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42478
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Grungstadvatnet
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei elveslette bygd opp av Åvasselva der den renner ut i Grungstadvatnet. Forekomsten ligger på østsida av elva, der elvedeltaet er høyest. Tett granskog vokser på forekomsten. Uttak er gjort i forekomsten mot veien, men har senere grodd igjen av lauvskog. Forekomsten består av små terrasser i flere nivåer. På toppen av hvert terrassetrinn ligger et tynt lag med grove masser (grov grus). Lengre ned i og ut mot vannet blir massene mer finkornige.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse