GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42480
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Storåa
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen er avgrenset rundt Storådalen. Stiplet omriss er gitt på usikre avgrensbare områder. Fra elva er det skråninger på 30-40 m opp til de mektigste delene. Det er ingen skikkelig åpne snitt i avsetningen som kan si noe om kornfordelingen. Men vegskjæringer viser variasjoner fra silt til grusige masser.

1996: Flere små snitt bl.a. langs vegen viser dårlig sortert materiale. Massene virker relativt tette. Mektigheten på avsetningen varierer mye, men virker ofte å være liten.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse