GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42482
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vassbotn
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en fortsettelse av forekomsten Drageidet som har blitt delt av elva. Den har mindre mektighet enn Drageidet. Avsetningen er preget av hauger og buktninger, som er blitt en del utplanert pga. jordbruk.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse