GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42486
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikadalen
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er i den nordre delen en elveslette, som delvis har liten mektighet. I den søndre delen er avsetningen vurdert til dalfylling med varierende mektighet (størst mektighet lengst sør). Her kan være nokså mye masser, men forekomsten er ikke volumberegnet.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse