GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42488
Høylandet (5046) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Grønningen
(Sist oppdatert 02.nov.2010)

Råstoffbetydning : Liten betydning
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten trekker sammen et større område som det delvis er gjort uttak i og som delvis er planert ut igjen. Noen steder er massene fin sand, mens de andre steder er morenelignende. Bruk av masser fra forekomsten er sannsynligvis skjedd som en følge av mangel på bedre masser.Det meste av forekomsten er utdrevet. Litt sortert sand og grus ligger igjen oppe ved foten av lia. Varierende mektighet av sand og grus over finkornige masser, finsand/silt.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse