GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42492
Overhalla (5047) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Råbakken
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Breelvavsetning klassifisert som randås. Avgrenset mot fjell i syd og nordøst og mot hovedvei i nord. En har finere masser i vest. Seismiske undersøkelser har vist en mektighet på 50 m i de sentrale delene av randåsen. Ryggen har en orientering sørøst-nordvest, og er ca. 1,5 km lang. 3 massetak. Den viktigste grusforekomsten i Overhalla kommune.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse