GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42556
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Kilan
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
I partiet mellom Kilan og Sørfjorden ligger til dels mektige avsetninger, hovedsakelig morene som er vasket i overflaten. Således er det en del strandmateriale i skråningen ned mot Kilan ferjeleie, med små og sporadiske uttak. Det kan trolig ikke utelukkes at moreneavsetningen inneholder lag av sortert materiale.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse