GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42558
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Lauvsnes
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Randavsetning som demmer Lauvsnesvatnet. Bygd opp (nederodert av strandprosesser) til ca. kote 30. Stein- og blokkrikt topplag over skjellsand med østlig fall mot vatnet. Ingen gode snitt på vestsiden, men like vest for brua er det observert silt/leir opp til ca. kote 15. Materialsammensetningen er derfor vanskelig å anslå.

På østsiden av elva, mot Lausnesvatnet, er det snitt i en byggegrop (mulig tidligere massetak). Snittet viser at massene her er delvis sortert. Enkelte steder sees lagdeling, andre steder uten og massene har morenepreg. En stor del av avsetningene består sannsynligvis av morenemateriale. Det meste av forekomsten er dessuten bebygd og lite aktuell for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse