GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42560
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Trollhaugen
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Sandavsetning uten egenform. Gjennomsnittlig 2-3 m sand over marine sedimenter. Stedvis fjell som nedre begrensning - spesielt på sidene. Forekomsten må i praksis betraktes som utdrevet.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse