GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42562
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Fløaodden
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en randmorene som stikker ut som et nes i Fløanfjorden like syd for Lauvsnes. Den består trolig av morenemateriale, dvs. lite sorterte masser. I overflaten opptrer imidlertid strandvaskede sedimenter, som det sporadisk drives uttak på nede ved sjøen.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse