GRUSDATABASEN

Forekomstområde 42564
Flatanger (5049) kommune, Trøndelag fylke.
Navn på forekomstområdet: Aunet
(Sist oppdatert 14.sep.2009)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Isranddelta bygd ut ved drenering over Svartvatnet. toppnivå på kote 125, med 1 m steinig topplag over relativt sandige skrålag. På lavere nivå fluviale masser, som generelt synes å være relativt grove. Ved gården Moen i distalskråningen er det tatt ut flere meter med veigrus uten å komme ned i leire. Forekomsten er videre karakterisert ved utpreget jernutfelling i alle nivå og jordbruksdrenering tettes etter 2-3 år. Selve Svartvatnet demmes av en fjellterskel, og ikke av en morenerygg.


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse